Sprawdzanie podstawowych parametrów popularności Twojej strony

 • Popularność strony
 • Sprawdzanie parametru Pagerank
 • Sprawdzanie parametru Alexrank
 • Indeksacja strony
 • Zliczanie zaindeksowanych stron w wyszukiwarce Google
 • Zliczanie zaindeksowanych stron w wyszukiwarce Bing

Sprawdzanie pozycji strony w wyszukiwarkach

 • Słowa kluczowe
 • Sprawdzanie pozycji wszystkich podstron serwisu na wybrane słowa kluczowe w wyszukiwarce Google – pozycje 1-30*
 • Sprawdzanie pozycji wszystkich podstron serwisu na wybrane słowa kluczowe w wyszukiwarce Bing – pozycje 1-30*
 • Oznaczanie najważniejszych słów kluczowych jako „brand keywords”
 • Zliczanie na ile podstron serwisu można trafić po wpisaniu wybranych słów kluczowych – pozycje 1-30*

* - 30 pierwszych pozycji jest wystarczające, jeżeli Ciebie tam nie ma, to kolejne pozycje są bezwartościowe. Jeśli jednak będziesz źle się z tym czuł, możemy na Twoim koncie sprawdzać nawet 200 pozycji :)

Badanie odpowiedzi serwera

 • Status stron
 • Wylistowanie wszystkich stron z statusem 200
 • Wylistowanie wszystkich stron z statusem 301
 • Wylistowanie wszystkich stron z statusem 302
 • Wylistowanie wszystkich stron z statusem 404 ( strona nie istnieje )
 • Wylistowanie wszystkich stron z przekierowaniem 4xx
 • Wylistowanie wszystkich stron z przekierowaniem 5xx

Informacje META strony

 • Tytuł strony
 • Wylistowanie wszystkich tytułów stron
 • Wylistowanie stron z brakiem tytułu
 • Wylistowanie stron zawierających tytuły z niedozwolonymi znakami
 • Wylistowanie wszystkich za krótki tytułów stron
 • Wylistowanie wszystkich za długich tytułów stron
 • Opis strony
 • Wylistowanie wszystkich opisów strony
 • Wylistowanie stron z brakiem opisu
 • Wylistowanie wszystkich za krótki opisów stron
 • Wylistowanie wszystkich za długich opisów stron
 • Informacje dla robotów
 • Lista stron z informacją Noindex
 • Lista stron z informacją Nofollow
 • Dodatkowe informacje
 • Wylistowanie stron z favicon
 • Wylistowanie stron bez favicon
 • Wylistowanie stron korzystającego z mobilnego CSS
 • Wylistowanie stron niekorzystającego z mobilnego CSS
 • Wylistowanie stron niewykorzystujące Apple Icon
 • Wylistowanie stron wykorzystujące Apple Icon
 • Wylistowanie stron z określonym viewport
 • Wylistowanie stron bez określonego viewport
 • Wyświetlenie typu MIME dla danej podstrony
 • Wyświetlenie kodowania dla danej podstrony
 • Wyświetlenie słów kluczowych zdefiniowanych dla danej podstrony
 • Wyświetlenie słów kluczowych zdefiniowanych dla danej podstrony

Zawartość strony

 • Nagłówki
 • Statystyka użycia nagłówków na stronach
 • Lista nagłówków H1 na stronach
 • Lista nagłówków H2 na stronach
 • Lista nagłówków H3 na stronach
 • Lista nagłówków H4 na stronach
 • Unikalność tekstu
 • Statystyka unikalności tekstu na stronach
 • Lista stron z podobną zawartością
 • Rozmiar strony
 • Statystyka z rozmiarem stron
 • Lista zbyt dużych stron
 • Użycie animacji Flash
 • Wylistowanie stron, którze korzystają z technologii Flash
 • Wylistowanie stron, którze nie korzystają z technologii Flash

Linki na stronie

 • Odpowiedź linków
 • Wylistowanie wszystkich linków z statusem 200
 • Wylistowanie wszystkich linków z statusem 301
 • Wylistowanie wszystkich linków z statusem 302
 • Wylistowanie wszystkich linków z statusem 404 ( strona nie istnieje )
 • Wylistowanie wszystkich stron z przekierowaniem 4xx
 • Wylistowanie wszystkich stron z przekierowaniem 5xx
 • Tytuł linku
 • Lista wszystkich linków na stronach z tytułem
 • Lista wszystkich linków na stronach bez tytułu
 • Lokalizacja linków
 • Lista linków wewnętrznych
 • Lista linków zewnętrznych
 • Linki z parametrem REL
 • Lista wszystkich linków z paramterem rel="canonical"
 • Lista wszystkich linków z parametrem rel
 • Lista wszystkich linków bez parametru rel

Zdjęcia na stronie

 • Odpowiedź obrazków
 • Lista zdjęć na stronach z statusem 200
 • Lista zdjęć na stronach z statusem 301
 • Lista zdjęć na stronach z statusem 302
 • Lista zdjęć na stronach z statusem 404 ( zdjęcie nie istnieje )
 • Lista zdjęć na stronach z statusem 4xx
 • Lista zdjęć na stronach z statusem 5xx
 • Położenie zdjęć na serwerze
 • Lista zdjęć hostowanych lokalnie
 • Lista zdjęć hostowanych zewnętrznie
 • Tytuł obrazka
 • Statystyka użycia opisu obrazka ( title )
 • Lista obrazków bez opisu
 • Tekst alternatywny
 • Statystyka użycia tekstu alternatywnego obrazka
 • Lista obrazków bez tekstu alternatywnego
 • Dodatkowe informacje
 • Wyświetlenie rozmiaru obrazka na serwerze

Pomoc przy pozycjonowaniu

 • Lista todo
 • Lista porad budowana w opraciu o przeprowadzoną diagnostykę strony
 • Możliwość zlecania zadań z listy todo

Zarządzanie kontami

 • Subkonta
 • Tworzenie subkont użytkownikom
 • Określanie praw do poszczególnych stron
 • Określanie praw do poszczególnych działań

Obsługa klienta

 • Kanały dostępu
 • Pomoc przez E-mail/formularz na stronie
 • Pomoc telefoniczna

Oczywiście nie jest to lista skończona, ciągle pracujemy nad programem i go rozwijamy. Dzięki Twoim sugestiom (które możesz pisać np. tutaj)

Zobacz jak łatwo wypozycjonować stronę w Internecie dzięki GranateSEO