Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa użytkowników serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z serwisu.

W ramach świadczonych Usług Usługodawca jest upoważniony do zbierania i przetwarzania danych osobowych niezbędnych do poprawnego świadczenia Usług.

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies do identyfikacji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z serwisu granateSEO. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

Usługodawca oświadcza, iż gromadzi informacje o osobach odwiedzających i korzystających z usług Serwisu granateSEO. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby swoje oraz partnerów.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk zawierających liczbę Użytkowników w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

Na adres email Użytkownika Serwisu granateSEO mogą być wysyłane materiały promocyjne pochodzące od Usługodawcy bądź partnerów z nim współpracujących.

Użytkownikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Na wyraźne żądanie Użytkownik może żądać zaprzestania ich przetwarzania.

Żądanie o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, traktowane jest jako natychmiastowe wypowiedzenie umowy, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłat za konto.

Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne mające na celu ochronę danych wprowadzonych do Serwisu granateSEO.

Zobacz jak łatwo wypozycjonować stronę w Internecie dzięki GranateSEO