poig

GranateSEO.com

poig

DOTACJE NA INNOWACJE
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Projekt pt.:„Stworzenie platformy internetowej w oparciu o model SaaS do badania i poprawy pozycji strony
w wyszukiwarkach internetowych oraz serwisach społecznościowych”

Nazwa Beneficjenta: Fabryka w chmurach Michał Tryniecki
Wartość projektu: 735 130,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 476 000,00 PLN co stanowi 85% kwoty dofinansowania
Okres realizacji: 01/06/2013 - 30/11/2014

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

Zobacz jak łatwo wypozycjonować stronę w Internecie dzięki GranateSEO